Vážení rodičia, ak by ste mali záujem prevziať si zo školy osobne veci Vašich detí (úbory, prezuvky a iné školské pomôcky) , bude Vám to umožnené podľa nasledovného harmonogramu:

30. 04. 2020 (v čase od 10. 00 – 15. 00 hod.) – žiaci 1. A, 4. A, 9. A

04. 05. 2020 (v čase od 12. 00 – 15. 00 hod.) – žiaci 2. A a 3. A

05. 05. 2020 (v čase od 12. 00 – 15. 00 hod.) – žiaci 5. A a 6. A

06. 05. 2020 (v čase od 12. 00 – 15. 00 hod.) – žiaci 7. A a 8. A

 

Prevzatie bude prebiehať za prísnych  hygienických opatrení:

Vstup do budovy školy bude možný len cez bočný vchod (vľavo) pričom do budovy školy bude žiak (v sprievode maximálne jedného rodiča)  vstupovať vždy po jednom. Zároveň je povinné prekrytie úst a nosa. Po vstupe do budovy je každý  povinný použiť dezinfekčný gél na ruky (zásobník je umiestnený za dverami).

Úbory a školské pomôcky žiakov budú pripravené  na prevzatie na lavici na dolnej chodbe budovy školy, prístup  bude umožnený len do skriniek v šatni (do triedy žiak vstupovať nemôže).

Ďakujeme za porozumenie.