Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v stredu, dňa 11. októbra 2017 od 15.30 hod. na dolnej chodbe budovy Základnej školy Uhrovec. 

Tešíme sa na Vašu účasť.