Deň jablka - podujatie

Pri príležitosti Dňa jablka, ktorý pripadá každoročne na 21. októbra 2017 sa v každej triede v ročníkoch 1.- 4. v našej základnej škole v piatok 13.10.2017 na prvej ...

 • 26.10.2017, 08:20
 • Juliana Zajacová

Testovanie žiakov 5. ročníka

V stredu 21. novembra 2018 sa uskutoční Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2018/2019. Testovania papierovou ...

 • 17.10.2017, 10:50
 • Juliana Zajacová

Návšteva ZOO Schönbrunn vo Viedni

Dňa 28. októbra 2017 sa 91 žiakov našej školy zúčastnilo exkurzie do rakúskeho Schönbrunnu.Žiaci mali možnosť vidieť zámok Schönbrunn, kde žila po boku cisára Františka Jozefa I. ...

 • 13.10.2017, 10:57
 • Juliana Zajacová

Plenárne rodičovské združenie

Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v stredu, dňa 11. októbra 2017 od 15.30 hod. na dolnej chodbe budovy Základnej školy ...

 • 4.10.2017, 15:42
 • Juliana Zajacová

Záujmové krúžky pre každého

Vážení rodičia, milí žiaci.Uvedomujeme si, že hlavne pre deti a dospievajúcu mládež v obciach, kde nie sú také možnosti využívania voľného času po skončení vyučovania ako v ...

 • 4.10.2017, 13:29
 • Peter Bujna

Kurz dopravnej výchovy

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy. Okrem pozitívnych stránok má doprava ...

 • 4.10.2017, 13:25
 • Juliana Zajacová