Literárna exkurzia

Na hodine literatúry sme sa učili o Ľudovítovi Štúrovi, rozoberali sme báseň Rozžehnání (Rozlúčenie). Naše vedomosti sme sa rozhodli konfrontovať v rodnom dome  Ľudovíta Štúra ...

  • 17.10.2018, 10:45
  • Juliana Zajacová

Okresné kolo v cezpoľnom behu 2018

Dňa 11. 10. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu. Súťaž sa konala v mestskom parku v Bánovciach nad Bebravou. Žiačky 7. A triedy Simona Šebeňová, ...

  • 16.10.2018, 08:38
  • Juliana Zajacová

Exkurzia - Viedeň 2018

V utorok  - 9. októbra 2018 -  sa žiaci 5. až 9.ročníka zúčastnili na exkurzii vo Viedni. Cieľom nebola Viedeň ako mesto samotné, ale jej časť, kde sa nachádza zámok ...

  • 16.10.2018, 07:31
  • Juliana Zajacová

Európsky deň jazykov

Hoci sme Európsky deň cudzích jazykov tento školský rok oslavovali trošku neskôr, ako bol v kalendári, opäť to bol veľmi príjemný deň plný zábavy a vedomostí zároveň. Žiaci ...

  • 11.10.2018, 11:22
  • Juliana Zajacová

Moja dedina, Uhrovec

Prvý septembrový týždeň sme vyhlásili výtvarnú súťaž s názvom „Moja dedina, Uhrovec“. Našim cieľom bolo prostredníctvom výtvarného prejavu poodhaliť, ako vidia deti našu ...

  • 11.10.2018, 08:17
  • Juliana Zajacová