Riaditeľské voľno

Vážení rodičia,riaditeľ Základnej školy s materskou školou, SNP 5, Uhrovec Vám oznamuje, že podľa § 150 ods. 5, zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o ...

  • 18.11.2019, 22:36
  • Lucia Súkeníková