Zápis do Ars Akademy

Súkromná ZUŠ Ars Akademy Veľké Uherce Vás srdečne pozýva na ONLINE zápis detí pre školský rok 2020/21.Viac info v plagáte. ...

  • 26.4.2020, 22:11
  • Lucia Súkeníková

Oznam výchovného poradcu pre rodičov a žiakov

Vážení rodičia a milí žiaci, v súvislosti so vzniknutou situáciou boli na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a Ústredného krízového štábu SR prijaté opatrenia týkajúce ...

  • 16.4.2020, 17:33
  • Lucia Súkeníková

Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

Milí rodičia a zákonní zástupcovia, zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční elektronickou formou alebo osobne dňa 30. apríla 2020 v čase od 10. 00 – 15. ...

  • 16.4.2020, 17:25
  • Lucia Súkeníková

Zápis žiakov do 1. ročníka

Zápis predškolákov do Základnej školy bude v dňoch 29. apríla a 30. apríla 2020 od 9.00 hod. do 16.00 hod. v priestoroch Základnej školy Uhrovec.V súlade s preventívnymi opatreniami v ...

  • 1.4.2020, 18:39
  • Lucia Súkeníková