Zobraziť album
Otvorenie nového šk. roka a prvá hodina prvákov
Zobraziť album
Rozlúčka s predškolákmi MŠ
Zobraziť album
MDD 2019
Zobraziť album
MDD 2019
Zobraziť album
Oceňovanie úspešných žiakov a učiteľov
Zobraziť album
ZOO Lešná
Zobraziť album
Maľovanie na MDD
Zobraziť album
Enviromentálni experti
Zobraziť album
Deň matiek - ZŠ
Zobraziť album
Deň matiek - MŠ
Zobraziť album
Eterna v ZŠ Uhrovec
Zobraziť album
Mikuláš v ZŠ Uhrovec
Zobraziť album
Zrekonštruovaný vstup do budovy školskej jedálne
Zobraziť album
Víťaz žiackej ligy v roku 2018
Zobraziť album
Ozdobovali sme adventný veniec
Zobraziť album
Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Ochrana pred požiarmi očami detí
Zobraziť album
Medzinárodný deň jazykov 2017
Zobraziť album
Dopravná výchova 2017
Zobraziť album
Medzinárodný deň detí v ZŠ Uhrovec 2016
Zobraziť album
Mliečny deň 2015
Zobraziť album
Vianočná besiedka 2015